Tietosuojaseloste

22.10.2019

Henkilötietoja käsitellään aina vain sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti.
Meillä on laillinen velvollisuus pitää henkilötietojanne turvassa.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselostuksen ehdot käyttääkseen Viivakoodiatun palveluita.
Viivakoodiatu toimii rekisterinpitäjänä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Arto Tuunainen.
Jos teillä on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai haluatte käyttää oikeuksianne, ottakaa yhteyttä osoitteeseen info@viivakoodiatu.com

Muut yhteystiedot ovat:
Osoite:
Puhelin: +358

Tietojenkeruu Viivakoodiatu:ssa

Saamme ja käsittelemme henkilötietoja liiketoimintamme yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tietoja, joita saamme liikesuhteita rakennettaessa tai hoidettaessa.
Suurin osa käsittelemästämme henkilötiedoista on suoraan teiltä ja muilta yhteyshenkilöiltä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, kun kontaktoimme asiakashankinnassa, pyydätte tarjousta, esittelyä, huolto-tukipyyntöä, ilmoittaudutte uutiskirjeisiin, tapahtumiin tai kun olette yhteydessä verkkosivulomakkeen tai sähköpostin kautta tai lähetätte meille työpaikkahakemuksen.
Joissakin tapauksissa käsittelemme myös henkilötietoja, jotka saamme julkisista lähteistä.

Meillä tärkeimpiä henkilötietoja ovat:

perustiedot: yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, tehtävänimike

tiedot, joita annatte meille, kun käytte kauppaa kansamme tai kun lähetätte meille työpaikkahakemuksen

tiedot, jotka toimitetaan meille tai jotka luodaan meillä kaupallisten aktiviteettien tarjoamiseksi, toimittamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi

verkkosivujen ja verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite

Käsittely Viivakoodiatu:ssa

Tallennamme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tai niin kauan kuin meitä vaaditaan noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, sopimusvelvoitteita tai sisäisiä sääntöjä. Henkilötiedot ovat saatavissa niille Viivakoodiatu:n työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä työssään.
Viivakoodiatu on ryhtynyt tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, jotta kaikki henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti.

Henkilötietoja, joita käsitellään, kerätään ja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • hoitaaksemme liikesuhdettamme asiakkaidemme ja kumppaneiden kanssa (nykyiset ja uudet)

  • tarjontamme tarjoamiseen ja toimittamiseen

  • markkinointi, viestintä ja kontaktointi asiakkaidemme kanssa – tämä voi sisältää esimerkiksi uutiskirjeitä, kutsuja tapahtumiin ja tiedotteita

  • rekrytointiprosessit, kun palkataan uusia kykyjä tiimeihimme

Oikeudellinen perusta tällaisten henkilötietojen käsittelylle on ratkaisujemme tarjoaminen, toimittaminen ja ylläpitäminen, rekrytoida uusia kykyjä, markkinoida palveluitamme ja ylläpitää liikesuhteita asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Tietojen jakaminen ja siirtäminen

Emme luovuta henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, ellei sitä edellytetä sovellettavien lakien mukaan tai suorittaaksemme palveluja asiakkaillemme.
Joissakin tapauksissa käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia eli toimittajia henkilötietojen käsittelyssä, mikä tarkoittaa, että henkilötietojasi voidaan siirtää niille. He kuitenkin ovat velvollisia käsittelemään henkilötietoja vain sovellettavien lakien ja ohjeiden mukaisesti, joten he eivät saa käsitellä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä me määrittelimme.
Emme käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Oikeutenne

Rekisteröitynä teillä on oikeus pyytää kopio henkilötietiedoistanne, pyytää korjaamaan virheelliset henkilötiedot tai poistamaan henkilötiedot. Lisäksi teillä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tällaista käsittelyä. Tietyissä tilanteissa teillä on oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa sitä, että voitte pyytää henkilötietojanne, koneellisesti luettavissa olevassa muodossa. Pyynnöt tulee tapahtua kirjallisesti.

Jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, teillä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilmoittamalla meille. Poistaminen voi kuitenkin joissakin tilanteissa vaikuttaa kyseisen palvelun käytettävyyteen. Voitte milloin tahansa keskeyttää markkinoinnin ottamalla yhteyttä meihin.

Jos olette sitä mieltä, että sovellettavan lainsäädännön mukaisia oikeuksianne on loukattu, voitte tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (lisätietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi).

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta.