H21 1D QWERTY

Keräävät tiedonkeruupäätteet on varustettu perustoiminnoilla tietojen keräämiseen. Ne sisältävät skannerin, reaaliaikaisen kellon ja tallenusmuistin. Käyttäjän toiminnot tuotetaan mukautetulla sovelluksella.